Szerviz információk:

Márkaszervíz:
Basys Magyarországi Kft

2045 Törökbálint Tópark u. 9.
West Gate Business Park

tel.:
06 23 887 920
e-mail: szerviz@basys.hu

Garanciális Szolgáltatások Feltételei

A garancia a vásárlástól számított 24 hónapra szól.

A garancia alatt kiderült hibák kijavítása a berendezés szervizben való átvételétől számított 15 munkanapon belül megkezdődik.
Amennyiben a szükséges alkatrészt külföldről kell behozni, a javítási idő az alkatrész behozatalára szükséges idővel meghosszabbodik.
A garanciális javítás elvégzése az alábbi dokumentumok bemutatása után lehetséges:
- helyesen és olvashatóan kitöltött, basys.net által kiadott garancialevél.
- a reklamált készülék érvényes vásárlási bizonylata eladási dátummal (számla vagy bizonylat másolat).
A készülékkel kapcsolatos reklamációt a vásárlás helyén is be lehet bejelenteni.

A készüléket eredeti csomagolásban kell javításra küldeni. Amennyiben nincs meg a gyári csomagolás, a szállítás során bekövetkező esetleges sérülési kockázat a Ügyfelet terheli.Az ügyfélnek joga van az árút újra cseréltetnie, amennyiben:
- a garanciális időn belül a szerviz ugyanazt a hibát 5 alkalommal javítja, a készülék pedig továbbra is olyan hibával rendelkezik, amely lehetetlenné teszi a készülék rendeltetésszerű használatát.

A javítás tényét és dátumát a szerviz a garancia jegyen igazolja
Amennyiben a készüléket nem lehet újra cserélni, az ügyfélnek joga van visszakövetelnie a befizetett összeget.

A garancia nem terjed ki olyan külső okokból bekövetkezett sérülésekre, mint: mechanikus sérülések, szennyeződés, elázás, villámcsapás, elektromos túlfeszültség, nem megfelelő telepítés (különösen vonatkozik ez az autóhifi/autós multimédia készülékekre), rendeltetésnek nem megfelelő használat, jel túlterhelés okozta hangszóró károsodás, erősítő vagy jelforrás oszcilláció, egyenfeszültség megjelenése az erősítő kimenetén.

A garancia nem vonatkozik továbbá a használati útmutatóban felsorolt, valamint a normál üzemelés körébe tartozó műveletekre, pl. készülék telepítése, programozás, karbantartás, frissítése.
A garancia nem vonatkozik a berendezés kivétele, behelyezése és áthelyezése okozta sérülésekre.

A garancia nem vonatkozik tovább a berendezés nem a rendeltetésnek megfelelő használata okozta sérülésekre. Ez vonatkozik a „home” berendezés professzionális célokra való felhasználására is. Az ilyen típusú hibák javítása az ügyfél költségére lehetséges.

A garancia nem terjed ki a termék műszaki paramétereire vonatkozó követelésekre, ha azok megegyeznek a gyártó által megadott paramétereknek.

Megalapozatlan garanciális javítás megrendelése esetén a készülék szervizbe és szervizből való szállítási költségei az Ügyfelet terhelik.

- A Bose termékeire a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezően előírt jótállási időnél (amely 12 hónap) hosszabb jótállási időt vállal. A jótállási idő 2, illetve 5 év. 
-A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a szakmája önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1§ (1) bekezdése 3. pont).
- Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetésést igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötése bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet 2.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt  Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.
- Kérjük a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a kezelési útmutatót.
- Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval (forgalmazó neve, címe, gyártási szám, vásárlás időpontja).
- Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható, amennyiben erről a használati útmutató, működési leírás, felhasználói kézikönyv vagy egyéb dokumentum másképp nem rendelkezik.
- A jótállási határidő a fogyasztási cikk  fogyasztó részére történő átadás vagy üzembe helyezésre kötelezett termék esetén az üzembe helyezés napjával kezdődik. 
- A jótállási igény a jótállési jeggyel érvényesíthető.
- A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli.
- A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltöntetett javító szolgálatnál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti
- A készüléket meghibásodás esetén  a jótállási jegyen feltüntetett szerviz és szervizek valamelyikébe kell beszállítani vagy postán - ha a termék jellege indokolja, akkor törékenyként - elküldeni a jótállási jeggyel. Utánvéttel feladott készüléket a szervizek átvenni nem tudnak!
- A rögzitett bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb, tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, akkor  le- és felszerelésről, valamint a el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
- Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belól meghibásodott, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A meghibásodás tényét a kijelölt márkaszervízek tudják vitathatatlanul megállapítani.
- Jótállási igény nem érvényesíthető: a rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
Karbantartási-tisztitási munkák esetén.
Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatból eredő  kopása esetén.
- A készülék  üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz  külön díjtétel felszámítása ellenében válalja, akkor is, ha a termék a kijelölt szerviz által kötelezően üzembe helyezendő és akkor is, ha nincs üzembe helyezési kötelezetsége a szerviznek, de a vásárló az megrendeli.
- A jótállás a fogyasztó jogszabályából eredő jogait nem érinti.
- Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben érvényesíthet úgy, hogy bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, akkor a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Ezért felhívjuk tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy őrizzék meg a számlát/blokkot, hogy kétséget kizáróan  igazolni tudja a fogyasztó szerződés megkötését.
- Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabálylok, rendeletek: 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet; Ptk. 6:173§-ig; 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet.